Zajímáte se o investice, prodej nemovitostí nebo hledáte obchodního partnera pro svou společnost v Evropě?

DBJ Universe je mezinárodní společnost působící v investičním sektoru v Polsku, České republice, Německu a Belgii, neustále expanduje do dalších zemí Evropské unie, tímto způsobem umožňujeme investovat do ziskových projektů v různých zemích. Pomáháme jedno osobovým společnostem tím, že se rozvíjejí získáváním externího finančního kapitálu pro ně, který umožňuje další rozvoj jejich činnosti. Podle našich zkušenosti víme že pečlivá kontrola trhu, který jsme získali spoluprací v Evropě se zkušenými partnery v oboru „průzkum a analýza finančního trhu a mezinárodních nemovitostí“ vám umožní dosáhnout investičních příležitosti, které vám umožní investovat bezpečným a výnosným způsobem řádný kapitál. Investováním v zahraničí měníme perspektivu našich klientů tím, že jim umožňujeme přecházet na vyšší úroveň své činnosti a podporují je zahraniční investoři. Zároveň našim investorům poskytujeme trvalý vliv na jejich řízení činnost a dosahování zisků na tomto účtu, které očekávají komplexní právní služby poskytované našimi právníky v každé zemi, ve které působíme, umožní plně zajistit kapitál našich investorů.

Co získáte spoluprací s námi:

-Pokud hledáte investiční příležitosti, určitě byste měli mít zájem o spolupráci s naší firmou. Pro mnoho firem je zahraniční expanze přirozenou etapou jejich rozvoje. Často po dosažení úspěchu na domácím trhu, je chuť na další. Někdy se také stává že domácí trh se stává příliš malým, aby zajistil další stabilní růst společnosti. Při rozhodování o překračující hranice své domovské země si naši klienti otevírají související příležitosti např. s přístupem na nový prodejní trh a s tím spojeným zvýšení výnosů. Další důvod, který přesvědčuje k zahájení spolupráce s naší firmou, je expanze, ochota získání přístupu ke zdrojům. A je to všechno o materiálních zdrojích, např. surovinách, nových linkách výroba, sklady, nákup nemovitostí. V této souvislosti přímé zahraniční investice usnadňují přenos technologií a obchodní integraci mezinárodní a také pomáhá vytvářet konkurenceschopnější podnikatelské prostředí. Naši partneři, kteří by rádi rozvíjeli své podnikání v zahraničí, jsou jim k dispozici široká nabídka investorů i investice urychlující rozvoj podnikání k jeho zvýšení škálovat a násobit aktuální příjem. Díky nám získáte:

  • vytvoření strategie pro vstup na mezinárodní scénu
  • zkušenosti v jednání se zahraničními akcionáři, partnery a dodavateli
  • získávání znalostí o preferencích zahraničních zákazníků
  • zlepšování výrobků a výrobních procesů